Loka Tarjamah Otomatis Basa Indonésia - Basa Sunda

© 2007-2009. Program diserat ku Dian Tresna Nugraha. Dipedar kalawan lisénsi bébas GNU Vérsi 2
Kode sumberna (ZIP) | Dokuméntasi (PDF)

Vérsi Béta : Tarjamahan Indonésia-Sunda sacara otomatis tina:
Conto Tumbu: [PR] [Tempo] [Gatra] [Republika] [MediaIndo]

Vérsi Béta : Tarjamahan Indonésia-Sunda sacara otomatis tina: